sonata
05 آذر 1401 - 19:05

۳۳.۵ درصد از پستهای مدیریتی خراسان رضوی در اختیار زنان است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: براساس آخرین آمار، ۳۳.۵ درصد از پست‌های مدیریتی ۸۸ دستگاه اجرایی استان در اختیار زنان است رضا جمشیدی با اشاره استخراج این آمار از سامانه "پاکنا" در آذر ماه جاری افزود:در مجموع هفت هزار و ۳۹۳ نفر پست‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی را به خود اختصاص داده اند که از این تعداد چهار هزار و ۹۲۰ نفر مرد و ۲ هزار و ۴۷۳ نفر زن هستند.وی ادامه داد: تعداد کل پست‌های دستگاه‌های اجرایی استان ۷۴ هزار و ۸۵۷ مورد است که از این تعداد ۳۶ هزار و ۵۸۲ مورد باتصدی و ۳۸ هزار و ۲۷۵ مورد بلاتصدی است.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: مجموع کارکنان ۸۸ دستگاه اجرایی استان شامل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین ۱۷۵ هزار و ۷۰۱ نفر می‌شوند. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان رضویمشهد
شناسه خبر: 882345